Category: ARTIKEL


 

Ada 100 langkah yang apabila kita amalkan, Insya Allah akan menghantarkan diri kita kepada kesempurnaan IMAN, yakni antara lain : Baca lebih lanjut

Iklan

77 CABANG IMAN

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda, “Iman itu memiliki tujuh puluh cabang (riwayat lain tujuh puluh tujuh cabang) dan yang paling utama ialah Laa ilaaha illa Allah, dan yang terendah ialah mebuang duri dari jalan. Dan malu juga merupakan salah satu cabang iman.” (Ashhabus Sittah).

Banyak ahli hadits yang menulis risalah mengenai cabang iman di antaranya ialah : Abu Abdillah Halimi ra dalam Fawaidul Minhaj, Imam Baihaqi ra dalam Syu’bul Iman, Syaikh Abdul Jalil ra dalam Syu’bul Iman, Ishaq bin Qurthubi ra dalam An Nashaih, dan Imam Abu Hatim ra dalam Washful Iman wa Syu’buhu.

Para pensyarah kitab Bukhari ra menjelaskan serta mengumpulkan ringkasan masalah ini dalam kitab-kitab tersebut. Walhasil pada hakikatnya iman yang sempurna itu mempunyai 3 (tiga) bagian : Baca lebih lanjut

KETENTUAN DALAM IBADAH QURBAN

Istilah udlhiyyah adalah nama untuk hewan qurban yang disembelih pada hari raya qurban (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq, dengan tujuan untuk taqarrub (mendekatkan diri pada Allah). Kata udlhiyyah juga terkadang digunakan untuk makna tadlhiyyah (berqurban atau melakukan qurban) Baca lebih lanjut

Bersatu Dalam Perbedaan

Rasulullah SAW bersabda ; “Barangsiapa yang masih hidup di antara kalian maka akan melihat perselisihan yang banyak. Dan waspadalah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan karena hal itu sesat. Dan barangsiapa yang menemui yang demikian itu, maka berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa’ur rasyidin. Gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian”. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah) Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: